About Cost & Financing

Chi phí & Tài chính

 • Parkway Hospitals, Giá phòng Bệnh viện

  Giá phòng

  Các loại phòng đa dạng và chất lượng với mức phí từ $260 cho một phòng 4 giường.

 • Parkway Hospitals, Chi phí Hóa đơn Ước tính

  Ước tính chi phí

  Chi phí ước tính của chúng tôi được dựa trên thống kê trung bình của bệnh viện từ các hồ sơ cũ với thủ tục chuẩn xác, nhằm phòng tránh những sai sót không đáng có.

 • Parkway Hospitals, Phương thức thanh toán

  Phương thức thanh toán

  Chúng tôi chấp nhận các hình thức thanh toán, bao gồm tiền mặt, séc, NETs, Medisave và những thẻ tín dụng phổ biến.