Parkway Hospitals, Estimated Bill Size

Ước tính chi phí

 • Việc cung cấp cho bệnh nhân những chỉ dẫn về những chi phí phải trả trong quá trình điều trị và sinh hoạt tại bệnh viện là rất cần thiết. Phần này cung cấp thông tin chi tiết về hóa đơn y tế dựa vào các điều kiện, thủ tục y tế và các câu hỏi chung về các loại phí phải trả. Tất cả các chi phí ước tính của chúng tôi được dựa trên thống kê trung bình của bệnh viện từ các hồ sơ cũ với thủ tục chuẩn xác, nhằm phòng tránh những sai sót không đáng có.

  Chúng tôi hiểu rằng bệnh nhân và người nhà phải cân nhắc rất nhiều yếu tố để đưa ra lựa chọn bệnh viện tốt nhất. Để giúp bệnh nhân đưa ra quyết định, chúng tôi đã đưa ra một danh sách của một số các thủ tục y tế thông thường và chi phí dự kiến.

  Chi phí dự toán là tổng phí mà bệnh nhân dự kiến phải trả cho việc điều trị nội trú hoặc điều trị phẫu thuật trong ngày. Phí này bao gồm viện phí và lệ phí chi trả cho bác sỹ. Phí phát sinh khi nhập viện – xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh và các xét nghiệm khác, lệ phí gây mê cũng bao gồm trong đó.

  Thấp
  Trung bình
  Cao
  Viện phí S$2,500 S$4,000 S$5,000
  Phí bác sĩ S$2,500 S$4,000 S$5,000
  Tổng phí S$5,000 S$8,000 S$10,000
  Thấp
  Viện phí S$2,500
  Phí bác sĩ S$2,500
  Tổng phí S$5,000

  Trung bình
  Viện phí S$4,000
  Phí bác sĩ S$4,000
  Tổng phí S$8,000

  Cao
  Viện phí S$5,000
  Phí bác sĩ S$5,000
  Tổng phí S$10,000
 • THẤP

  Chi phí THẤP là khi chỉ số chi phí phát sinh ở mức thấp, cứ 4 bệnh nhân thì có 1 người sẽ trả ít hơn mức này.

  TRUNG BÌNH

  Chi phí TRUNG BÌNH là khi chỉ số chi phí phát sinh ở mức vừa phải, nửa số bệnh nhân sẽ trả ít hơn và nửa số còn lại trả nhiều hơn mức này.

  CAO

  Chi phí CAO là là khi chỉ số chi phí phát sinh ở mức cao, cứ 4 bệnh nhân thì có 1 người sẽ trả cao hơn mức này.

 • LƯU Ý

  Chi phí ước tính trên được tổng hợp từ dữ liệu của bệnh viện từ các ca bệnh năm trước. Đây là sự phản ánh mức chi phí các bệnh nhân trước đã chi trả. Dự toán chi phí trên không đồng nghĩa rằng đây là chi phí khuyến nghị. Bác sỹ sẽ là người quyết định cuối cùng các chi phí dịch vụ chính thức.

  Nếu bệnh nhận xảy ra biến chứng hoặc sử dụng phòng Excuetive Deluxe hay phòng VIP, chi phí ước tính sẽ cao hơn. Nhìn chung, điều kiện y tế, loại hình điều trị, thời gian lưu trú, và lệ phí của bác sĩ, sẽ ảnh hưởng đến hóa đơn thực tế.

  * Giá được tính bằng đô la Singapore và đã bao gồm 7% thuế hàng hoá và dịch vụ (GST).

  Một số thủ tục y tế và phương pháp điều trị cho bệnh nhân phức tạp hơn và có thể đòi hỏi chi phí cao hơn, vì bệnh nhân có thể đã phát sinh các biến chứng sau khi nhập viện và / hoặc có thể mắc phải nhiều hơn một vấn về y tế cùng một lúc.

  Xin vui lòng xem chi phí ước tính của các bệnh viện cụ thể dưới đây: