Phạm vi Bảo hiểm

 • Khái quát

  Mặc dù Mount Elizabeth là bệnh viện chăm sóc sức khỏe tư nhân, nhưng chúng tôi cũng được Medisave công nhận. Như vậy, bệnh nhân có thể sử dụng Medisave để thanh toán viện phí. Bệnh nhân cũng có thể sử dụng các Chương trình Bảo hiểm được Medisave phê chuẩn hoặc các chương trình bảo hiểm trong nước hay quốc tế khác để thanh toán viện phí của mình.

 • Medisave

  Là chương trình tiết kiệm chăm sóc sức khỏe quốc gia, Medisave cho phép người dân mang quốc tịch Singapore và Cư dân Thường trú thanh toán viện phí của mình cũng như các thành viên ruột thịt của gia đình.

  Medisave chỉ có thể được dùng để thanh toán cho các thủ thuật phẫu thuật và điều trị ngoại trú được Bộ Y Tế phê chuẩn. Ngoài ra, hạn mức rút tiền hàng ngày đối với Medisave là 450 SGD/ngày/bệnh nhân nội trú và 300 SGD/bệnh nhân phẫu thuật trong ngày. Để giúp chúng tôi xử lý thanh toán của quý vị qua Medisave, quý vị cần làm những việc sau đây:

  • Trong quá trình nhập viện, vui lòng thông báo cho nhân viên làm thủ tục Nhập viện rằng quý vị dự định thanh toán bằng Medisave.
  • Mang theo NRIC/Hộ chiếu.
  • Quý vị sẽ phải ký vào Mẫu Ủy Quyền Medisave để ủy quyền cho Ban CPF khấu trừ viện phí từ Tài khoản Medisave của quý vị.

  Để biết chi tiết về chương trình Medisave, quý vị vui lòng ghé thăm website của CPF Board’ hoặc Bộ Y Tế’.

  Đặt hẹn/Đặt câu hỏi

 • Chương trình Bảo hiểm Tích hợp được Medisave phê chuẩn

  Ngoài chương trình MediShield còn có các chương trình Shield Tích hợp khác được Medisave phê chuẩn do các công ty bảo hiểm tư nhân cung cấp. Bảo hiểm Y tế Tư nhân là một chương trình như vậy, chương trình này cho phép các thành viên của CPF sử dụng tiền tiết kiệm Medisave của mình để mua các Chương trình Shield được Medisave phê chuẩn cho bản thân và những người phụ thuộc. Các Chương trình Shield Tích hợp được Medisave phê chuẩn bao gồm:

  • NTUC IncomeShield
  • AIA Singapore HealthShield
  • Great Eastern SupremeHealth
  • Aviva MyShield
  • Prudential PRUshield

  Thư Bảo Đảm là một bảo đảm thanh toán của công ty bảo hiểm cho bệnh viện, thay mặt cho bệnh nhân, cho phần hóa đơn bệnh viện thuộc phạm vi bảo hiểm. Là người được bảo hiểm, nếu bệnh viện của quý vị nhận được thư bảo đảm từ công ty bảo hiểm của quý vị, quý vị có thể giảm số tiền phải thanh toán trước của mình cho bệnh viện.

  Để biết chi tiết về chương trình Medisave, quý vị vui lòng ghé thăm website của CPF Board’ hoặc Bộ Y Tế’.

  *Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể chấp nhận Thư Bảo Đảm của đơn vị mà chưa có thỏa thuận tín dụng trước với bệnh viện của chúng tôi.

  Đặt hẹn/Đặt câu hỏi

 • Chương trình Bảo hiểm Y tế Trong nước và Quốc tế (gồm cả Bảo hiểm Du lịch)

  Có rất nhiều chương trình bảo hiểm y tế trong nước và quốc tế cung cấp phạm vi bảo hiểm nhập viện vào các bệnh viện tư nhân. Vui lòng kiểm tra với công ty bảo hiểm hay đại lý bảo hiểm của quý vị về phạm vi bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm đối với chi phí phẫu thuật và thỏa thuận tín dụng với Mount Elizabeth. Nếu đúng, với Thư Bảo Đảm hợp lệ (nếu áp dụng), quý vị có thể chỉ phải thanh toán số tiền liên quan đến khoản ứng trước, khoản đồng thanh toán và phí không thuộc phạm vi bảo hiểm.

  *Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể chấp nhận Thư Bảo Đảm từ bất kỳ công ty hay công ty bảo hiểm nào mà chưa có thỏa thuận tín dụng trước với bệnh viện.