Dr Boey Wah Keong

Dr Boey Wah Keong
Dr Boey Wah Keong
 • Anaesthesia & Analgesia Pain Management Centre

  Địa chỉ

  6A Napier Road #05-36A, 258500

  Điện thoại
  Số fax
  64766850
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Sub-specialty

  • Chăm sóc tích cực nội khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
Image