Dr Chan Sher Yi

Dr Chan Sher Yi
Dr Chan Sher Yi
 • SHER-YI ANAESTHESIA SERVICES

  Địa chỉ

  BUKIT TIMAH POST OFFICE, SINGAPORE 915803

  Điện thoại
  Số fax
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
Image