Bác Sĩ Goh Chor Yong Joyce

Bác Sĩ Goh Chor Yong Joyce

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Gây mê

Languages

Quảng Đông, Tamil, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến

Image