Dr Lee Say Kiat

Dr Lee Say Kiat
Dr Lee Say Kiat
 • Specialist Anaesthesia Services Pte Ltd

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #05-04
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67384030
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
Image