Dr Lim Eng Siong

Dr Lim Eng Siong
Dr Lim Eng Siong
 • Specialist Anaesthesia Services Pte

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #14-08
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6738 4030
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore)
  • M Med (Anaes) (Singapore)
  • FFARACS (Anaes)
  • FAMS (Anaes)
  • FANZCA (Anaes)
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Lim Eng Siong

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào
Image