Dr Lim George

Dr Lim George
Dr Lim George
 • Anaesthetic Associates Singapore

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #07-04
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67383252
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Sub-specialty

  • Chăm sóc tích cực nội khoa
 • Bằng cấp

  • FAMS (Anaes), Singapore
  • MBBS (Spore)
  • FFARACS (Anaes), Australia
  • FANZCA
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Tamil
  • Teochew
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến
Image