Bác Sĩ Ng Shin Yi

Bác Sĩ Ng Shin Yi

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Gây mê

Subspecialty

Chăm sóc tích cực nội khoa

Languages

Tiếng Anh

Image