Dr Ngiam Shih Kwang Kelvin

Dr Ngiam Shih Kwang Kelvin
Dr Ngiam Shih Kwang Kelvin
 • Specialist Anaesthesia Services Pte

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #14-08
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6738 4030
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Sub-specialty

  • Chăm sóc tích cực nội khoa
 • Bằng cấp

  • MB BCh (Wales)
  • FRCA (Anaes) (UK)
  • FAMS (Singapore)
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
Image