Dr Phang Li Khai Daniel

Dr Phang Li Khai Daniel
Dr Phang Li Khai Daniel
 • Paincare Center

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #07-33
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  66840773
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Phang Li Khai Daniel

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào
Image