Dr Tan Liang Hui David

Dr Tan Liang Hui David
Dr Tan Liang Hui David
 • Integrative Critical Care Anaesthesia & Pain Services

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #09-39
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6339 1338
 • Anaesthesia And Intensive Care Services

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #08-01
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6234 0515
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Sub-specialty

  • Intensive Care Medicine
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Tan Liang Hui David

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào
Image