Dr Tan Soo Guan

Dr Tan Soo Guan
Dr Tan Soo Guan
 • Group Anaesthesiology Services P/L

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #11-01
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6732 8339
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore)
  • FANZCA (Anaes)
  • M Med (Anaes) (Singapore)
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Teochew
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Phúc Kiến
Image