Dr Tan Wah Tze

Dr Tan Wah Tze
Dr Tan Wah Tze
 • Anaesthesia And Intensive Care Services

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #08-01
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6234 0515
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Sub-specialty

  • Intensive Care Medicine
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Tan Wah Tze

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào
Image