Dr Thong Pao Hsein

Dr Thong Pao Hsein
Dr Thong Pao Hsein
 • Chiu & Ngo Anaesthetic Practice Pte Ltd

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #12-02
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6735 2020
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
Image