Dr Yau Hok Man Gordon

Dr Yau Hok Man Gordon
Dr Yau Hok Man Gordon
 • Anaesthesia Unlimited

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #15-05
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  68353577
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Bằng cấp

  • MBBS (London)
  • FRCA
  • FAMS
  • FHKCA
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Tamil
  • Teochew
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến
Image