Dr Yih Shiau Wen Patricia

Dr Yih Shiau Wen Patricia
Dr Yih Shiau Wen Patricia
 • Yih Anaesthesiology Pte Ltd

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #15-05
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  68353577
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Bằng cấp

  • MBBS
  • MMed (Anaesthesia)
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Tamil
  • Teochew
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến
Image