Bác Sĩ Chiam Toon Lim Paul

Bác Sĩ Chiam Toon Lim Paul

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tim

Associated treatments

  • Carotid stenting
  • Coronary atherectomy / rotablation
  • Coronary balloon angioplasty including coronary stenting

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hải Nam, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image