Bác Sĩ Chuang Hsuan-Hung

Bác Sĩ Chuang Hsuan-Hung

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tim

Associated treatments

  • Cardiac catherisation
  • Percutaneous myocardial biopsy
  • Pharmacological stress testing

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image