Bác Sĩ Leow Khang Leng

Bác Sĩ Leow Khang Leng

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tim

Associated treatments

  • Coronary angiography
  • Coronary atherectomy / rotablation
  • Coronary balloon angioplasty including coronary stenting

Languages

Malay, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image