Bác Sĩ Lim Choon Pin

Bác Sĩ Lim Choon Pin

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tim

Associated treatments

  • Cardiac catherisation
  • Coronary angiography
  • Echocardiography

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image