Bác Sĩ Lim Tiong Keng

Bác Sĩ Lim Tiong Keng

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tim

Associated treatments

  • Coronary angiography
  • Pharmacological stress testing
  • Procedural sedation

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image