Bác Sĩ Lim Yean Teng

Bác Sĩ Lim Yean Teng

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tim

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến

Image