Bác Sĩ Ng Kwan Chung Kenneth

Bác Sĩ Ng Kwan Chung Kenneth

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tim

Associated treatments

  • Cardiac catherisation
  • Echocardiography
  • Intra-aortic balloon pump insertion & management

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa

Image