Dr Oh Min Chung Winston

Dr Oh Min Chung Winston
Dr Oh Min Chung Winston
 • Drs Wee & Oh

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #07-01
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6737 1757
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Tim mạch
 • Bằng cấp

  • MB BChir (Cambridge) 1967
  • MRCP (Int Med) (UK) 1970
  • FAMS (Cardiology) 1973
  • FRACP (Int Med) 1978
  • FRCP (Int Med) (Lond) 1986
  • FRCP (Int Med) (Glasg) 1990
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến

Trình độ

 • Medical Training and Specialist Training:
 • Cambridge University, UK
 • St. Thomas' Hospital, London
 • National Heart Hospital, London
 • Post Graduate Qualifications:
 • Fellow, Royal College of Physicians, London (FRCP)
 • Fellow, Royal Australian College of Physicians (FRACP)
 • Fellow, Royal College of Physicians, Glasgow, UK (FRCPE)
 • Fellow, American College of Cardiology (FACC)
 • Fellow, Academy of Medicine, Cardiology (FAMS)
 • Consultant Cardiologist in Private Practice since 1975.

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Oh Min Chung Winston

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào
Image