Bác Sĩ Teo Wee Siong

Bác Sĩ Teo Wee Siong

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tim

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến

Image