Bác Sĩ Yeo Poh Shuan Daniel

Bác Sĩ Yeo Poh Shuan Daniel

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tim

Associated treatments

  • Cardiac catherisation
  • Coronary angiography
  • Pericardiocentesis (elective) & balloon pericardiotomy

Languages

Malay, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến

Image