Bác Sĩ Aneez DB Ahmed

Bác Sĩ Aneez DB Ahmed

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật tim – lồng ngực

Languages

Tamil, Tiếng Anh, Tiếng Hindi, Tiếng Hoa

Image