Bác Sĩ Lim Chong Hee

Bác Sĩ Lim Chong Hee

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật tim – lồng ngực

Associated treatments

  • Coronary artery bypass graft
  • Mediastinal tumour resection
  • Pneumonectomy / lobectomy / segmental resection

Languages

Malay, Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa

Image