Bác Sĩ Lim Yeong Phang

Bác Sĩ Lim Yeong Phang

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật tim – lồng ngực

Associated treatments

  • Chest wall resection & reconstruction
  • Congenital heart disease (open heart surgery)
  • Coronary artery bypass graft

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image