Bác Sĩ Lim Yeong Phang

Bác Sĩ Lim Yeong Phang

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật tim – lồng ngực

Associated treatments

  • Chest wall resection and reconstruction
  • Congenital heart disease – open heart surgery
  • Congenital heart disease (complex) – open heart surgery

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image