Bác Sĩ Neo Tee Khin

Bác Sĩ Neo Tee Khin

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Nha khoa – Phục hình răng miệng

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image