Dr Lim Kah Beng

Dr Lim Kah Beng
Dr Lim Kah Beng
 • Kb Lim Skin Clinic Pte Ltd

  Địa chỉ

  6 Napier Road #09-06
  Gleneagles Medical Centre
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  64721984
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Da liễu
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Lim Kah Beng

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào
Image