Dr Soh Wah Ek Abel

Dr Soh Wah Ek Abel
Dr Soh Wah Ek Abel
 • Abel Soh Diabetes, Thyroid & Endocrine Clinic

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #12-11
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6262 2278
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nội tiết
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore) 2000
  • MRCP (UK) 2006
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Soh Wah Ek Abel

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào
Image