Bác Sĩ Soh Wah Ek Abel

Bác Sĩ Soh Wah Ek Abel

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Nội tiết

Associated treatments

  • Fine needle aspiration cytology (FNAC)

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa

Image