Bác Sĩ Chong Chern Hao

Bác Sĩ Chong Chern Hao

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tiêu hóa

Associated treatments

  • Capsule endoscopy
  • Diagnostic & therapeutic colonoscopy
  • Diagnostic & therapeutic upper GI endoscopy

Languages

Hakka, Malay, Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô

Image