Bác Sĩ Ho Kok Tong

Bác Sĩ Ho Kok Tong

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tiêu hóa

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image