Dr Poh Choo Hean

Dr Poh Choo Hean
Dr Poh Choo Hean
 • Ch Poh Digestive & Liver Clinic Pte. Ltd.

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #09-46
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6694 5510
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Tiêu hóa
 • Bằng cấp

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Queen’s University United Kingdom
  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Gastroenterology)
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Phúc Kiến

Trình độ

 • Dr Poh Choo Hean is a gastroenterologist practising at Mount Elizabeth Hospital, Singapore and subspecialises in the field of upper gastrointestinal motility.

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Poh Choo Hean Xem tất cả

Image