Bác Sĩ Thia Teck Joo Kelvin

Bác Sĩ Thia Teck Joo Kelvin

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tiêu hóa

Associated treatments

  • Capsule endoscopy
  • Diagnostic & therapeutic colonoscopy
  • Diagnostic & therapeutic upper GI endoscopy

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image