Bác Sĩ Wee Wei Loong Eric

Bác Sĩ Wee Wei Loong Eric

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tiêu hóa

Associated treatments

  • Capsule endoscopy
  • Diagnostic & therapeutic colonoscopy
  • Diagnostic & therapeutic ERCP

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa

Image