Bác Sĩ Wong Kong Min Reuben

Bác Sĩ Wong Kong Min Reuben

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tiêu hóa

Languages

Hakka, Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image