Bác Sĩ Ho Choon Kiat

Bác Sĩ Ho Choon Kiat

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Malay, Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hải Nam, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến

Image