Bác Sĩ Hong Ga Sze

Bác Sĩ Hong Ga Sze

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image