Bác Sĩ Jaideep Raj Rao

Bác Sĩ Jaideep Raj Rao

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Associated treatments

  • Anti-reflux procedures
  • da Vinci surgical system (gastrectomy/oesophagectomy)
  • Laparoscopic bariatric surgery

Languages

Tamil, Tiếng Anh, Tiếng Hindi, Tiếng Pháp

Image