Bác Sĩ Koh Zhiling Sharon

Bác Sĩ Koh Zhiling Sharon

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Malay, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Pháp, Tiếng Phúc Kiến

Image