Bác Sĩ Lee Tswen Wen Victor

Bác Sĩ Lee Tswen Wen Victor

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Associated treatments

  • Ablation of liver tumours
  • Diagnostic & therapeutic colonoscopy
  • Diagnostic & therapeutic upper GI endoscopy

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô

Image