Bác Sĩ Lim Khong Hee

Bác Sĩ Lim Khong Hee

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image