Bác Sĩ Tan Jye Yng Jane

Bác Sĩ Tan Jye Yng Jane

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image