Bác Sĩ Tan Yah Yuen

Bác Sĩ Tan Yah Yuen

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Associated treatments

  • Breast
  • Mammotome procedures
  • Oncology

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image