Dr Tan Ter Chyan

Dr Tan Ter Chyan
Dr Tan Ter Chyan
 • Hand Surgery Associates

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #10-51/52/53
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6690 5699
 • Hand Surgery Associates (Parkway East)

  Địa chỉ

  319 Joo Chiat Place #05-09
  Parkway East Medical Centre
  Singapore 427989

  Điện thoại
  Số fax
  6342 9096
 • Hand Surgery Associates (Gmc) Pte Ltd

  Địa chỉ

  6 Napier Road #04-14
  Gleneagles Medical Centre
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  64742341
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Phẫu thuật bàn tay
 • Bằng cấp

  • MB BCh (National U of Ireland, Ireland) 1995
  • MRCSEd (RCS, Edinburgh, United Kingdom) 2001
  • M Med (Ortho Surg) (NUS, Singapore) 2002
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Tan Ter Chyan

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào
Image