Bác Sĩ Koh Kiok Miang Roy

Bác Sĩ Koh Kiok Miang Roy

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại thần kinh

Languages

Malay, Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image